تبلیغات
PDSW - ضرورت مدرن‌سازی الگوی ازدواج

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

پروفسور باهر :

«ضرورت مدرن‌سازی الگوی ازدواج»

یک استاد جامعه شناس معتقد است باید الگوی ازدواج در جامعه امروزی مدرن شود تا بتوانیم همپای جوانان و همراه با ایده ها و عقاید آنها، نیازهاشان را نیز برطرف کنیم.پروفسور حسین باهر، رفتارشناس گفت: در حال حاضر در جامعه ما ازدواج مسئله مهمی است که در واقع جوانان در حال تجربه و دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هستند. همچنین طلاق نیز یک پدیده اجتماعی است که با توجه به‌ شرایط کنونی جامعه باید با موافقت مشاوران اجتماعی اتفاق افتد. نباید صیغه طلاق تنها با موافقت زوجین جاری شود، چون همسران با توجه به مشکلات و گرفتاریها خواهان جدایی هستند که در این زمینه یک رفتارشناس یا مشاور به راحتی می تواند مشکلات را برطرف و جوانب را بررسی کند.باهر با اشاره به اینکه در حال حاضر مخروط جمعیت به سمت نسل سوم است، ادامه داد: در مجموع جوانان جامعه امروزی برای ازدواج با دو مشکل عمده اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند.

از سوی دیگر جنبش، وجود، استقلال و نوع اندیشی اجزای تشکیل دهنده جوان است لذا باید برای رسیدن به ایده آل ها، الگوی ازدواج در جامعه امروزی مدرن شود تا بتوانیم همپای جوانان همراه با ایده ها و عقاید آنها، نیازهاشان را نیز برطرف کنیم.وی در ادامه با اشاره به اینکه جوانان در جامعه امروزی، می خواهند که خود همسر زندگی را انتخاب کنند، اظهار داشت: در واقع خواستگاری سنتی دیگر خریداری ندارد و در این زمینه باید پدران و مادران هم متقاعد شوند.وی بر مدرن و امروزی شدن الگوی ازدواج در جامعه تأکید و افزود: برخی از خانواده ها با این مهم کنار آمده اند، اما در مجموع باید با همکاری و تعامل رسانه ها بخصوص رادیو و تلویزیون کارشناسان این موارد را به خانواده ها گوشزد کنند.    1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

 • Total Visits :
 • Visits today :
 • Visits yesterday :
 • Visits this month :
 • Visits month ago :
 • Total Authors :
 • Total Posts :
 • Last visit :
 • Last Updated :
 • Today's Date :

PDSW - Logo
 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک