تبلیغات
PDSW - آنچه امانو در خصوص ایران نوشت

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

آنچه امانو در خصوص ایران نوشت

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در سال ‌‌٢٠١١ درباره ایران مدعی شد که «آژانس قادر نیست اطمینان موثق درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در ایران را فراهم، و جمع‌بندی کند که مواد هسـته‌یی در ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است».

به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) یوکیا آمانو گزارش جنجالی خود درباره ایران را که از هفته‌های پیش جزییاتی از آن نقل محافل رسانه‌ای غربی بود و از سویی عاملی برای تحت فشار قرار دادن ایران از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، انگلیس و آلمان قرار گرفته بود را به همراه یک ضمیمه ‌‌١٢ صفحه‌ای منتشر کرد.

در ضمیمه ‌‌١٢ صفحه‌ای الحاق شده به گزارش آمانو، مدیرکل مطالبی را درباره فعالیت‌های هسته‌یی ایران ارایه کرده است.

این مطالب به گفته علی اصغر سلطانیه، نماینده دایم ایران در آژانس مطالبی تکراری، بی‌اساس و همان مطالبی است که در چارچوب مطالعات ادعایی همیشه مطرح شده است.

آمانو در حالی اقدام به انتشار مطالب در اختیارش درباره ایران می‌کند که همچنان این مطالب بدون سند موثق ارایه می‌شود.

همچنین آمانو با وجود آمادگی ایران برای بحث کارشناسی درباره رفع ابهامات آژانس بدون موافقت ایران اقدام به انتشار این مطالب کرده است.

در بخش خلاصه گزارش آمده است:

‌‌٥٢- در حالی که آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌یی اعلام شده در تاسیسات هسته‌یی و در مکان‌هایی خارج از این تاسیسات که این مواد به طور معمول در آن جا استفاده می‌شوند ادامه می‌دهد، از آن‌جا که ایران همکاری لازم را به عمل نمی‌آورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند آژانس قادر نیست اطمینان موثق درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در ایران را فراهم، و جمع بندی کند که مواد هسـته‌یی در ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است.

‌‌٥٣- آژانس در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌یی ایران، نگرانی‌های جدی دارد. بعد از ارزیابی دقیق و موشکافانه اطلاعات وسیعی که در اختیارش است، آژانس دریافت که این اطلاعات، در مجموع معتبر هستند. این اطلاعات حاکی از آن است که ایران فعالیت‌هایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته‌یی انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که پیش از پایان سال ‌‌٢٠٠٣، این فعالیت‌ها تحت یک برنامه تنظیم شده، انجام گشته و برخی از این فعالیت‌ها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

‌‌٥٤- نظر به نگرانی هایی که در سطور فوق شناسایی شد، از ایران خواسته می شود، به منظور فراهم نمودن توضیحات روشنگرانه نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌یی‌اش که در ضمیمه گزارش مورد شناسایی قرار گرفتند، بدون تعلل و به طور محتوایی وارد گفت‌وگو و همکاری با آژانس شود.

‌‌٥٥- آژانس مشغول کار با ایران به منظور حل و فصل ناهمخوانی موجود در راستی آزمایی موجودی فیزیکی آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره جابر بن حیان می‌باشد.

‌‌٥٦- به منظور ایجاد اعتماد بین‌المللی به ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران، مدیرکل از ایران می‌خواهد، همان‌گونه که در قطعنامه‌های الزام‌آور شورای حکام و شورای امنیت خواسته شده، در جهت اجرای کامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش از جمله: اجرای مفاد پروتکل الحاقی، اجرای کد اصلاحی

‌‌١ /‌‌٣ ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان‌هایش، تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، تعلیق فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین، گام بردارد و همانطور که در فوق اشاره شد، به نگرانی‌های جدی آژانس درمورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌یی‌اش بپردازد.

‌‌٥٨- مدیرکل به گزارش‌دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.چهارشنبه 18 آبان 1390 - 11/9/2011    1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

 • Total Visits :
 • Visits today :
 • Visits yesterday :
 • Visits this month :
 • Visits month ago :
 • Total Authors :
 • Total Posts :
 • Last visit :
 • Last Updated :
 • Today's Date :

PDSW - Logo
 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک