تبلیغات
PDSW - مؤلفه های فتنه های اجتماعی

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

«مؤلفه های فتنه های اجتماعی»

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

می توان گفت: مؤلفه های فتنه عبارتند از:

1. كسانی كه از راه فضای غبارآلود و آب گل آلود سعی در رسیدن به اهداف شان را دارند.

2. كسانی كه در این مسیر از راه های مختلف به كار گرفته می شوند. این افراد یا مزدورند، یا فریب خورده.

3. گاهی یك عامل كمكی برای رواج فتنه پیدا می شود و آن كسانی هستند كه نیتی سوء و هدفی شیطانی ندارند؛ حتی ممكن است به نیت خیر و به قصد انجام وظیفه، چنین اقدامی انجام دهند؛ حتی ممكن است اقدام حقی هم باشد؛ یعنی یك مطلب حقی را بیان می كنند، اما به خاطر بی بصیرتی و كم آگاهی، این مطلب را در جایی یا در زمانی یا به شكلی بیان می كنند كه فتنه جویان از آن استفاده می كنند. مطلب حق در عالم زیاد است، اما همه چیز را در همه وقت و همه جا نباید بیان كرد. چنین عاملی گاهی در گسترش فتنه نقش دارد.

ویژگی های هر یك از مؤلفه ها

هر كدام از این سه دسته در پیدایش و گسترش فتنه مؤثر هستند؛ اما همه از لحاظ ویژگی های شخصیتی و روان شناختی مثل هم نیستند. هر كدام نقشی را ایفا می كنند و ویژگی های خاصی دارند. در جلسه قبل به شرایط و ویژگی های دسته اول اشاره كردم. عرض شد كه به وجود آوردن این پدیده اجتماعی خاص، كه هزینه هائی دارد و گاه ممكن است سال ها نیاز به برنامه ریزی داشته باشد، از هر كسی برنمی آید. اولین شرط این افراد داشتن همت بلند منفی و بلندپروازی های بی جا است. دومین ویژگی این افراد برخورداری از هوش ممتاز و سومین ویژگی، داشتن روح نفاق و چند چهرگی است. از آنجا كه این افراد می توانند پنهان كاری كنند، غالبا شناخته نمی شوند. شاید بعد از این كه فتنه تمام شد و آن ها به مقاصدشان رسیدند یا شكست خوردند، معلوم شود كه اصلا اینها از اول چه كسانی بوده اند.

اما گروه دوم یا عامل میانی مؤثر در فتنه، نیازی به این ویژگی ها ندارد؛ این افراد نه لازم است آن بلندپروازی و نه آن هوش سرشار را داشته باشند و نه لزومی دارد كه خیلی منافقانه كار كنند؛ بلكه این افراد بیشتر در بند اغراض مادی و لذایذ حیوانی هستند. البته گاهی عوامل دیگری هم ضمیمه می شود؛ اما آنچه لازم است این است كه پول پرست باشند تا گروه اول بتوانند با دادن پول به آنها از آن ها بخواهند كه نقشی را بازی كنند. این ها سطح توقعات شان پایین تر و همت شان پست تر است. عملا هم كارهایی كه انجام می دهند، كارهای كم ارزشی است، یعنی هیچ وجهه اخلاقی و ارزشی ندارد.

اما گروه سوم ممكن است نه آن صفات زشت شیطانی را داشته باشند و نه خیلی پول پرست باشند. مشكل این افراد این است كه خوب نمی فهمند و درست تشخیص نمی دهند. هم در زندگی روزمره خودمان، هم در تاریخ اسلام، و هم در تاریخ معاصر چنین كسانی را سراغ داریم. آدم های خوب، حتی عالم، با تقوا، اهل زهد و ساده زیستی هستند یا بوده اند كه بدون این كه دنبال شهوات باشند، به خاطر كم فهمی كاری كرده اند كه بعد معلوم شده یكی از عوامل مؤثر در پیشرفت فتنه بوده اند. این كه این ها پیش خدا معاقب باشند یا نه، حسابش با خداست و به این بحث مربوط نمی شود؛ بحث ما تحلیل یك پدیده اجتماعی است. فكر نمی كنم در این مسئله شكی باشد كه گاه انسان با تقوا، متدین و عالمی پیدا می شود كه انسان ساده ای است؛ یعنی به راحتی سرش كلاه می رود. به عنوان مثال در داستان جنگ صفین شاید بتوان گفت ابوموسی اشعری این گونه بوده است. او در قضیه حكمیت، فریب عمروعاص را خورد.

شناخت اینها از این جهت مهم است كه در مواجهه با فتنه و فتنه گران بدانیم چه موضعی باید بگیریم و چه وظیفه ای داریم. توجه به این ها می تواند كمك كند به این كه خود ما كمتر در دام بیفتیم و بتوانیم وظیفه ای كه در قبال دیگران داریم، انجام دهیم. اگر گمان كنیم كه هر كس فهم خیلی خوبی دارد و خیلی با هوش است، هیچ وقت فتنه جو نمی شود، زود فریب می خوریم. باید بدانیم كه اگر كسی فهم خوبی نداشته باشد، نمی تواند فتنه را طراحی كند. معاویه كه در مقابل امیرالمؤمنین- علیه السلام- آن فتنه را برپا كرد، هوش فراوانی داشته و در آن زمان به داهیه عرب معروف بوده است. امیرالمؤمنین در مقابل این حرف مشهور موضع گرفتند و فرمود: «والله ما معاویه بادهی منی و لكنه یغدر و یفجر و لو لا كراهیه الغدر لكنت من ادهی الناس...»1: «خیال نكنید معاویه باهوش تر از من است. من مانع دارم. تقوا جلویم را گرفته است.» آن كسی كه این فتنه را به وجود می آورد و كاری می كند كه سال ها مردم فكر كنند علی اصلا اهل نماز نیست، باید داهیه عرب باشد. این طور تبلیغ كردن و یك ملتی را این طور بار آوردن، كار هر كسی نیست. خیلی توانایی می خواهد. البته هر فرد باهوشی هم فتنه جو نیست. این یك شمشیر دو لبه است. هوش می تواند در یك مسیر صحیح هم به كار بیفتد و فتنه ها را خاموش كند. آن كسی كه خاموش كننده فتنه و اصلاح طلب واقعی است، او هم باید هوش سرشاری داشته باشد و همچنین باید انسان بلندپرواز و دارای همت بلند باشد. بله، مسئله چندچهرگی و نقش بازی كردن كار شیطان است. بنده مؤمن و صالح خدا هیچ وقت این گونه نمی شود. در زندگی امیرالمؤمنین(ع) یك نقطه ابهام و دو پهلو وجود ندارد؛ خیلی صاف و شفاف است. اگر به كسی اعتراض داشت خیلی صریح به او می گفت. در زندگی او اموری است كه ما حتی نمونه های كوچكش را نمی توانیم در جامعه مان اجرا كنیم. به سبب همین امور بود كه او را تحمل نمی كردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. نهج البلاغه، خطبه .200    1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

 • Total Visits :
 • Visits today :
 • Visits yesterday :
 • Visits this month :
 • Visits month ago :
 • Total Authors :
 • Total Posts :
 • Last visit :
 • Last Updated :
 • Today's Date :

PDSW - Logo
 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک