BBC

«بی‌عفتی با طعم هجمه به مذهب»


در ادامه بی بی سی ذهن مخاطب را به سمتی سوق می‌دهد که در آن خبری از گارد اخلاقی نباشد، بدنبال این است که یکی از مهم‌ترین سلاح‌های اخلاقی علیه این گونه مفاسد را که همان تابو بودن آن است را بشکند. بی بی سی با مطرح این مفسده درکشوری همچون انگلیس که از دید مخاطب روزگاری در قلمرویش آفتاب غروب نمی کرد، تابو طرد این مفسده را در ذهن مخاطب می‌شکند.

دو سال پیش بود که رهبر انقلاب در دیداری با مردم اصفهان، ترویج فساد اخلاقی را ابزاری در خدمت اهداف سیاسی دشمنان دانستند و دستور فرمودند که ملت، مسئولان و بویژه جوانان مراقبت‌های لازم را انجام دهند. در حقیقت ایشان میدان جدید جنگ غرب علیه ایران را درک کرده بودند و در مورد ترویج فساد اخلاقی، به مسئولان و ملت فرمان آماده باش در این مصاف را صادر نمودند.

 مدتی است که غرب با روش‌های مختلف بدنبال ترویج فساد اخلاقی و تفکرات خانمان برانداز در ایران است.غرب با توجیه فساد اخلاقی، به دنبال هجمه بر زیر ساخت‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران است، زیرا که تمام این مفاسد از دید اسلام معصیت است و بر نهی و مقابله با آن تاکید شده و از آنجا که اسلام راس الخیمه نظام اسلامی ایران است، غرب می‌خواهد با زدن این رکن اساسی، پایه‌های مقبولیت اجتماعی نظام را در نزد اذهان عمومی تضعیف کند.

یکی دیگر از این مفاسد اخلاقی که غرب به دنبال توجیه آن است، مُنکرِ شنیع همجنس‌گرایی است، که در این مورد اخیر غرب و شبکه عملیات روانی آن بدنبال توسل به راهکار‌های غیر مستقیم برای توجیه و ترویج آن است.

 تمرکز بی بی سی بر تصویب قانون ازدواج همجنس گرایان

شبکه ماهواره‌ای بی بی سی در حال حاضر قدرتمند‌ترین و با تجربه‌ترین شبکه عملیات روانی انگلیس علیه ایران است، این شبکه که با پشتوانه تجربه رادیو بی بی سی فارسی تشکیل شد، در نخستین برنامه‌های خود، هدف از تاسیس اش را پوشش اخبار جهان برای فارسی زبانان با تکیه خاص و اصلی بر رخ دادها و اخبار سیاسی خود این کشورها معرفی کرد.

اما چرا این شبکه که فلسفه ذاتی آن تکیه بر اخبار این کشور‌ها و بالاخص ایرانی است، یک واقعه داخلی انگلستان را تا این حد پوشش می‌دهد؟تصویب لایحه ازدواج همجنس گرایان چه تاثیری بر زندگی ایرانیان یا تحولات بین المللی دارد که بی بی سی دست به پوشش زنده و تحلیل قانون جدید آن هم در نخستین دقایق پس از تصویب قانون مذکور می‌زند.

 اهداف بی بی سی و تهدیدات ناشی از آن

با وجود اینکه در دید نخست به نظر می‌رسد موضوعی که بی بی سی به آن می‌پردازد، مربوط به ایران نیست و به کشوری دیگر با سیستم حکومتی دیگر بر می‌گردد. اما در حقیقت بازوی عملیات روانی بی بی سی به دنبال آن است که با پرداختن غیر مستقیم به موضوع ازدواج همجنس گرایان در انگلستان، این موضوع را در ضمیر پنهان مخاطب بیاندازد تا به اهداف خود بپردازد. اهدافی که به نظر می‌رسد پاره‌ای از آنان به شرح ذیل باشد:

 ۱٫ تابو شکنی برای این عمل شنیع

در جوامعی همچون جامعه ایران که دارای عقبه مذهبی و دارای نمایه‌های سنتی و مذهبی است، مصلحان جامعه برای جلوگیری از ترویج این دسته از مفاسد، به یک حمله پیش دستانه همگانی دست می‌زنند. در حقیقت در این گونه جوامع نخبگان به تقبیح گسترده و مستدل این عمل شنیع می‌پردازند تا این اعمال را از دید اذهان عمومی مطرود می‌کنند تا جایی که جامعه حتی اجازه اشاره به آن را نمی دهد چه برسد به این که بخواهد فضای ترویج آن را باز بگذارد.

از همین روی شبکه بی بی سی به دنبال این است تا با پرداختن به این مسئله در قالب تصویب لایحه مرتبط با آن در مجلس انگلیس از یک سو، خود را از حملات و انتقادهای مخاطبانش برحذر دارد، زیرا که اگر مستقیم به این مسئله در ایران بپردازد، مخاطب از اهداف شومش آگاه خواهد شد، اما اگر به این مسئله در قالب یک رخداد رسمی و قانون گذری در کشوری پیشرفته بپردازد، مخاطب گارد اخلاقی خود را رها می‌کند و به آن بعنوان یک خبر می‌نگرد.

در ادامه که بی بی سی ذهن مخاطب را به سمتی سوق می‌دهد که در آن خبری از گارد اخلاقی نباشد، بدنبال این است که یکی از مهم‌ترین سلاح‌های اخلاقی علیه این گونه مفاسد را که همان تابو بودن آن است را بشکند. بی بی سی با مطرح این مفسده درکشوری همچون انگلیس که از دید مخاطب روزگاری در قلمرویش آفتاب غروب نمی کرد، تابو طرد این مفسده را در ذهن مخاطب می‌شکند.

 ۲٫ ارائه تعریفی جدید از خانواده

تحلیل گر منتخب بی بی سی “شادی امین”، در بخشی از صحبت‌هایش به تعریفی جدید از خانواده می‌پردازد و با توسل به کاور عوام فریبانه “هدف آرامش است”، ماهیت و ذات تشکیل خانواده را هدف قرار می‌گیرد.

در حقیقت امین سعی می‌کند با تعمیم صرف صفت آرامش بخشی به خانواده، نوع سنتی و اصیل خانواده را که دارای چهار چوبی شرعی و اخلاقی است را هدف قرار دهد تا از این رو اعمالی همچون “هم خانگی” و “همجنس گرایی” را توجیه کند.

 ۳٫ متعصب و نا آگاه نشان دادن مخالفان این فساد اخلاقی

بی بی سی طبق معمول برای سلطه هر چه راحت تر بر ذهن مخاطب، ژست بی طرفانه خود را حفظ می‌کند و به نقل و انعکاس نظر مخالفان موضوع مورد بحث می‌پردازد. اما این انعکاس نظر، کاملا به صورت گزینشی انجام می‌شود، بی بی سی برای توجیه مفسده “همجنس گرایی” مخالفان این طرح را، با معرفی گزینشی از اعتبار می‌اندازد تا به توجیه این عمل شنیع بپردازد.

بی بی سی در بخشی که به مخالفان این مفسده می‌پردازد سعی دارد آنها را اقلیت، منفعت گرا، متعصب و ناسیونالیست‌های فالانژ معرفی کند. بی بی سی در ابتدای این بخش، مخالفت نمایندگان با این طرح را ترس آنان از کاهش آرایشان در انتخابات بعدی می‌داند که در اینجا به مخالفان صفت منفعت پرست را نسبت می‌دهد. در بخشی دیگر که بی بی سی تحرکات اجتماعی علیه این مفسده را به نمایش می‌گذارد، تصویر جمعیتی کمتر از ده نفر مقابل منزل دیوید کامرون را نشان می‌دهد که در اینجا بدنبال اقلیت نامیدن مخالفین این طرح است. در قسمتی دیگر گوینده خبر که به ذکر مخالفین این طرح می‌پردازد به طور مشخص از احزاب دست راستی نام می‌برد، احزابی که دارای تمایلات نژاد پرستانه هستند، پس بی بی سی در اینجا نیز برای از اعتبار انداختن مخالفین به سراغ تهمت نژاد پرستی می‌رود. بی بی سی با توسل به تمام این حربه‌ها سعی می‌کند با القای بی اعتباری مخالفان این مفسده، به توجیه آن بپردازد.

 ۴٫ توجیه همجنس گرایی با گرایشات مترقی

در بخشی که شادی امین به توجیه این مفسده می‌پردازد، صحبت از حمایت گرایشات مترقی از این عمل شنیع می‌کند، در اینجا امین به دنبال این است که با نسبت دادن صفت مترقی به حامیان این مفسده، این عمل شنیع را از محصولات دنیای امروز بنامد و در حقیقت این طور وانمود که جامعه‌ای که بدنبال ترقی است، چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد.

 ۵٫ حمله به مذهب

بی بی سی در نخست به قطار کردن دسته‌ای از تحولات ضد ارزشی و ضد اخلاقی همچون سقط جنین، حضور همجنس گرایان در سطح جامعه و ازدواج آنان می‌پردازد اما در قدم بعدی در تحلیل‌های امین به آنان پیشوند “آزادی”(آزادی سقط جنین و…) می دهد. پس از اینکار بی بی سی و تحلیل گرش که به شمردن مخالفان این لایحه می‌پردازند، در چند مرتبه نام نهادهای مذهبی را ذکر می‌کنند. در این بخش، بی بی سی سعی می‌کند چهره‌ای آزادی ستیزانه از مذهب ارائه کند، موردی که در کشور ما رکن اساسی نظام است.

 ۶٫ تعمیم غیر مستقیم به ایران

بی بی سی با طرح این مسئله در حوزه جغرافیایی دیگر، در نخست به شکاستن تابو این مفسده در ذهن مخاطب دست می‌زند اما پس از آن به شبیه سازی هرچه بیشتر برای تعمیم این مسئله به ایران می‌پردازد. بی بی سی با انتخاب چهره‌ای همچون شادی امین که بخشی عمده‌ای از فعالیتش بر تبلیغ تفکرات فمینیستی و حمایت از همجنس گرایی است سعی در شبیه سازی هر چه بیشتر با ایران کرده و ذهن مخاطب را به سمت ایران می‌کشاند.

 ۷٫ مطرح نگه داشتن شخصیت‌های دارای فعالیت‌های ضد اخلاقی

یکی دیگر از اهداف بی بی سی در این دسته از عملیات‌های روانی علیه ساختار اخلاقی جامعه، مطرح نگه داشتن چهر‌های همچون امین است که به علت اعمال ضد اخلاقی مجبور به فرار از ایران شده و از سوی جامعه ایرانی نیز طرد گشته اند.

در حقیقت بی بی سی با آوردن این دسته از افراد در قد و قامت تحلیل گر بدنبال این است که از یک سو چهره‌ی آنان را برای استفاده‌های ابزاری آتی مطرح نگه دارد و از سوی دیگر وجه آنان را نزد مخاطب ارتقاء بخشد.

 در نهایت باید این گونه جمع بندی کرد که شبکه بی بی سی بدنبال این است که راهبرد ضد اخلاقی خود را در یک پروژه از پیش برنامه ریزی شده پیش ببرد. بی بی سی در بخش مقدماتی بدنبال ساقط کردن گارد اخلاقی مخاطب است، برای همین به پوشش پروژه مورد نظر خود در قالب خبر می‌پردازد. سپس برای جالب توجه کردن هدف خود به پرداختن به آن در حوزه جغرافیای جوامع پیشرفته می‌پردازد. در ادامه نیز سعی می‌کند مخالفان مفسده مورد نظر خود را از اعتبار بیاندازد تا مخالفت ذهنی مخاطب را ساقط کند. در ادامه نیز به دنبال زدن مذهب با تعمیم صفاتی همچون آزادی ستیزانه به آن است، از اینجا به بعد راهبرد اصلی خود یعنی تعمیم موضوع به ایران را پیاده می‌کند که در آن با آوردن تحلیل گر ایرانی، ذهن مخاطب را به سمت و سوی مورد خواست خود جهت دهی می‌کند. در نهایت باید متذکر شد که بی بی سی در این قبیل از موارد اهداف جانبی نیز دارد که اهم آن‌ها همانطور که گفته شد مطرح نگه داشتن چهرهای مطلوب خود برای استفاده‌های ابزاری آتی است.

psyop.ir